Bilskjema, Accurate Care

Interiør sjekket *
Eksteriør sjekket *
Varsellamper sjekket *

Ved innsending av dette skjemaet bekrefter innsender at ansvaret for kjøretøyet overtas og at eventuelle mangler eller skader vil være erstatningspliktige. Ansvaret strekker seg til neste sjåfør leverer inn skjema.