Intervju, Accurate Care

Har du jobbet i Norge tidligere? *
Har du førerkort? *
Disponerer du egen bil under oppdrag? *
Har du bestått farmakologi? *
Har du gjennomgått praktisk kurs i HLR (hjerte-lunge-redning)? *