Accurate Care

Vi tilbyr autorisert helsepersonell med riktig kompetanse, på rett sted og til rett tid. Vårt mål er å sikre et forsvarlig helsetilbud gjennom å levere presise omsorgstjenester med god kvalitet. Med kort responstid og stor tilgang på personell løser vi alle oppdrag med fokus på kvalitet og kontinuitet.

Våre tjenester kan i hovedsak deles inn i to kategorier; vikarer for utleie og rekruttering av kvalifisert helsepersonell for faste ansattelser. Vi tar oss av all nødvendig kvalifikasjonskontroll, papirarbeid og nødvendig språkopplæring. Dere har behovet – vi hjelper til med å finne løsningen.